Profita de oportunitatea de a urma ONLINE Cursuri de specializare oferite de Catedra Internationala Onorifica Jean Bart realizata in 2012 impreuna cu ACADEMIA ROMANA

Curs online Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor redus la 999 lei

Curs online interdisciplinar de tip lifelong learningCursul online Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor a fost lansat în Aprilie 2022, fiind un raspuns la necesitatea conformarii organizatilor la preverderile impuse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum Legea 315/2021 si Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE

La final, în urma unei evaluări finale care se realizează online, absolvenții cursului primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare) și Suplimentul descriptiv (ce dovedește competențele dobândite), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” realizată împreună cu Academia Română, precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market - Elmarcont srl.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” a fost realizată împreună cu Academia Română in Septembrie 2012, împreună şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK - Casa Europei, care a inițiat-o, Catedra fiind Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania), fiind și membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
În contextul celei de-a XIX-a ediții a Galei ”Comunicații Mobile”, precum și cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Catedrei Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), ca și a 25 de ani de la înființarea Casei Europei ”EUROLINK”, eforturile întreprinse în favoarea promovării în practică a Transformării Educației prin sistemul ”lifelong learning”, recomandat de UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) și de către Consiliul Uniunii Europene, au fost recompensate prin decernarea ”Diplome de Excelență” și a medaliei jubiliare Comunicații Mobile – Digital Transformation Council (București – Hotel Continental, 9 decembrie 2022).

ACADEMIA ROMÂNĂ este o instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română, fiind o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință.

Un număr de peste 2500 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Cursurile organizate de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” (vezi detalii).

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
București, Senatul României, 27 septembrie 2012


Prin urmare, vă invităm să vă formați și specializați persoana desemnată ca responsabil AML UE în Combaterea Spălării Banilor Responsabil cu protecția datelor, urmând online Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor, ce reprezintă un program de formare continuă, instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe această poziție.


Grup țintă principal

Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor este conceput pentru persoanele din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie, brokeriii sau persoanele care activează în domeniul financiar și asigurare - reasigurare, persoanele care au responsabilități în controlul intern al unei societăți, persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei oranizații, auditorilor, consultanților sau altor persoane cu calități profesionale similare.

Recomandăm ca persoanele cheie din organizatii, precum si personalul responsabil de departamentul financiar să urmeze Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor pentru a putea asigura o procesare corespunzătoare a capitalului organizatiei și asupra tranzacțiilor existente.

Amintim faptul ca fiecare organizatie care inregistreaza tranzactii care depasesc suma de 10.000 Euro, chiar si daca o singura data, are obligatia de a Raporta catre ONSavea un Responsabil AML specializat care sa supravegheze tranzatia, si dupa caz, sa o raporteze.

Legea nr. 129/2019 conține obligații destul de stricte și serioase pentru entitățile raportoare, iar sancțiunile pentru nerespectare pot ajunge pentru persoanele juridice la procent din cifra de afaceri (10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, plus 90.000 Lei, 120.000 Lei sau 150.000 Lei, în funcție de natura contravenției)

Organizatii cu raspundere de raportare catre ONPCSB:

Prevederile din Art. 5 din Legea nr. 129/2019 indică categoriile de organizații care intra sub incidența acesteia

 • instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;
 • instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;
 • administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;
 • furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 • auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
 • notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
 • furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);
 • agenţii imobiliari; și
 • alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 Euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.


Altfel spus, entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1) trebuie sa faca dovada instruirii in vederea prevenirii si combaterii spalii banilor si finantarii terorismului:
 • Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România
 • Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul dezvoltării imobiliare
 • Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul comercializării /intermedierii comercializării/depozitării obiectelor de artă, inclusiv prin intermediul zonelor libere
 • Avocați înregistrați la barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România
 • Reprezentanții prestatorilor serviciilor de plată
 • Consultanți pentru afaceri și management, cod CAEN 7022
 • Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României
 • Cazinouri (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)
 • Societati de investitii financiare
 • Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali
 • Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
 • Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
 • Agenţii imobiliare
 • Cazinouri, loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (o parte din furnizorii de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc);
 • Furnizori de servicii poştale care prestează servicii de plată
 • Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor
 • Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR
 • Evaluatori autorizaţi înregistraţi la ANEVAR
 • Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management
 • Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de MF
 • Notari publici înregistraţi la UNNPR - inscrierile se fac prin intermediul Institutului Notarial Roman
 • Auditori financiari înregistraţi la CAFR
 • Dezvoltatori imobiliari
 • Executori judecătoreşti înregistraţi la UNEJR
 • Prestatori de servicii de plata
 • Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere
 • Avocaţi înregistraţi în barourile UNBR
 • Societati de asigurare / reasigurare

IMPORTANT: Conform obligațiilor izvorâte din prevederile Regulamentului ASF nr. 13/2019, entitățile reglementate asigură formarea profesională continuă privind tehnicile de prevenire și combatere a SB/FT a persoanelor desemnate să asigure poziția de ofițer de conformitate SB/FT sau persoana desemnata SB/FT ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani.

Așa cum se poate constata, în rândul acestor categorii de organizații, există două care pot crea confuzie, respectiv cele indicate la lit. g) și i).

Furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii se înțelege, conform art. 2 lit. l) din Legea nr. 129/2019, orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:
 • constituie societăţi sau alte persoane juridice;
 • exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi de persoane sau al unei asocieri în participaţie ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;
 • furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;
 • exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcţie similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;
 • acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internaţional.Din cuprinsul cursului Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor, spicuim:
 • masuri de implementat la nivel de organizatie pentru prevenire si combaterea spalarii banilor si respectarii Legii nr. 129/2019
 • studii de caz
 • intrebari si raspunsuri
 • depistarea tentativelor de spalare de bani
 • implicatii in companiile de asigurare - reasigurare si brokeraj
 • implicatii in sistemele financiare clasice
 • implicatii in tranzactiile online
 • implicatii in utilizarea criptomonedelor
 • organisme nationale si internationale
 • legislatie aplicabila
 • exemple si jurisprudenta


Curs online Specialist AML UE în Combaterea Spălării BanilorDurata desfășurarii cursului

Cursul se desfasoara in sistem ONLINE, iar accesul la platforma este 24/24 timp de 6 LUNI, incepand cu data activarii contului de utilizator!

Estimăm ca acest curs poate fi parcurs într-un interval cuprins între 3 și 5 zile. Pregătirea pentru etapa de evaluare presupune alocarea a aproximativ 120 – 150 de ore de studiu individual.

Participantilor li se pune la dispozitie un cont de acces la suportul de curs, imediat ce va fi activat contul in platforma de e-learning.

Cursurile se pot parcurge sau descărca efectiv atunci când cursantul are disponibilitate, chiar dacă este acasă, la serviciu sau în altă parte, chiar dacă este o sărbătoare legală sau dacă este noapte. Dupa ce acesta a parcurs materia pusă la dispoziție de organizatori, cursantul va completa formularul de evaluare.

Modul de evaluare a participantului la Curs DSpecialist AML UE în Combaterea Spălării BanilorCursantul are obligatia de a realiza un set de lucrari conform solicitarilor din modulul de evaluare si sa sa le trimita la o adresa de email. Rezultatul evaluarii lucrarilor NU va influenta evaluarea efectiva a cursantului.

Ulterior, cursantul va completa un formular online, fara limita de timp, cu 12 intrebari cu cate 3 raspunsuri, din care 1 corect.

Pentru a absolvi, cursantul va trebui sa raspunda corect la minim 7 intrebari. Dupa fiecare formular completat, cursantul va primi pe adresa de email raspunsurile sale si vor fi marcate doar cele la care acesta a raspuns corect.

Totusi, dacă cursantul nu a răspuns corect la minim 7 întrebări, nu este o problemă, acesta putând completa formularul de evaluare de maxim 3 ori. Chiar dacă a încheiat etapa de evaluare, cursantul are în continuare acces la platformă și materialele NOI care vor fi încărcate îne platforma.

Astfel, cursantul va putea urma cursul într-un interval cuprins între 3 zile și 6 luni, în funcție de timpul alocat cursului și puterea sa de absorție.

Cost promoțional de participare: 999 lei/per participantÎnscriere & grupe noi de cursanți

În fiecare săptămână se organizează grupe noi.


Certificare finala

Cursul online Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor se desfășoara online care poate fi condensat pe durata a trei zile, incluzând evaluarea online a asimilării cunoștințelor. La finalul cursului, participanții vor primi un CERTIFICAT DE INSTRUIRE (nu diplomă de participare) și Anexa de Studii - Supliment Descriptiv care certifică instruirea persoanelor vizate.

Din lipsa acută de timp a participantilor și pentru a menține costurile cât mai reduse, au fost excluse sesiunile live și astfel nu am mai limitat cursanții la anumite intervale orare, permițându-le sa acceseze și să parcurgă materia conform disponibilității agendei fiecăruia.


Costuri de participare la Cursul online Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor

Costul cursului reprezintă Taxa de înscriere, participare și emiterea Certificatului si Suplimentului descriptiv.

Costul standard este in valoare de 1899 lei, dar pentru o scurtă perioadă de timp îl oferim la prețul promoțional de doar 999 lei/participant.


 


Instituțiile publice pot comanda cursul prin SCIAP

Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP, iar plata se va efectua in contul din Trezorerie CPV 481700000-0 - Elmarcont srl CIF 18205300
Achizitie CURS Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor prin SCIAP pentru Institutii PubliceSerii noi și Înscrieri la Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor

IN FIECARE SAPTAMANA SE ORGANIZEAZA SERII NOI

Până în prezent, peste 2500 de persoane din sectorul privat si public au absolvit deja cursurile Catedrei Internationale Onorifice Jean Bart în diverse centre universitare din țară și îșî desfășoară activitatea pe baza competențelor dobândite prin urmarea acestor cursuri.

Modul de desfășurare a cursului

Cum se desfășoară efectiv Cursul Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor in ? Acest CURS ONLINE din a fost gândit pentru a veni în ajutorul dvs. rezolvând probleme costurilor de deplasare și a timpului! Vă prezentăm pașii care descriu modul de desfășurare efectiva a cursurilor

 • Completați formularul de înscriere
 • Confirmați achitarea facturii proforme
 • Veți primi datele de conectare în platfoma online de e-learning
 • Accesați contul dvs. și descărcați materialele puse la dispozitie - când aveți dvs timp
 • Parcurgeți materia și suportul de curs
 • În cca 7-10 zile veți primi la adresa poștală indicată documentele: Certificatul de absolvire și Suplimentul descriptiv
 • Timp de 6 luni aveți posibilitatea de a putea descărca materiale suplimentare încarcate pe platformă


Banii nu mai sunt o problema! Iti oferim plata in rate fara dobanda!
Desfășurare:
doar ONLINE
Durata:
3-5 zile 120-150 ore studiu
Serie nouă:
săptămânal
Cost total:
Redus la 999 lei
Economisiti 900 lei
Pret întreg
1899 lei
Cerințe preliminare
-
Specializare
Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Certificare:
Certificat absolvire + Supliment descriptiv
Tip curs:
Formare continua - Long Life Learning
Agenda cursului

Înscrie-te aici la acest curs online cu doar 999 lei


Portofoliu participanti la Cursurile organizate de Catedra Internationala Jean Bart - proiect infiintat impreuna cu Academia Romana din 2012
Cursurile de formare DPO susținute precum și Kiturile GDPR dezvoltate de compania noastră au asistat organizațiile în implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea respectării prevederilor GDPR, organizații dintre care amintim:
 • AutoNet Import;
 • SNDG RomGaz SA;
 • Robert BOSCH;
 • Makita Romania;
 • CNCF CFR SA;
 • LukOil;
 • Romexpo;
 • VDT Construct Impex;
 • Velux Romania;
 • IMAS Marketing si Sondaje SA;
 • Teatrul National IL Caragiale;
 • Bigotti - Graftex Prodcom SRL;
 • Deichmann;
 • HM BAGS;
 • Comboteh SA;
 • Electroceramica SA;
 • Energomontaj SA;
 • ENET SA Focsani;
 • RO Group International;
  • GPV Romania Prodcom Serv;
  • Liga Profesionistă de Fotbal;
  • Club Sportiv U Craiova SA;
 • Cocor Turism SA;
 • Covasna Estival 2002 SA;
 • Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;
 • Centrul de evaluare si tratament a toxicodependentelor pentru tineri Sf. Stelian;
 • Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman;
 • Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala Brasov;
 • Școala Mânzălești Buzău;
 • Școala Spiru Haret Oltenița;
 • Liceul Lucian Blaga Constanța;
 • Consiliul Județului Prahova;
 • Primăria Luncavița;
 • Primăria Cristuru Secuiesc;
 • Primăria Fetești;
 • Primăria Curicova;
 • Primăria Alba Iulia, etc.
 • O serie de testimoniale pot fi vizualizate aici